پروژه های نرم افزاری

 
امروزه با توسعه تکنولوژی شبیه سازی, نرم افزارها تحول بسیار شگرفی را در انجام پروژه ها ایجاد کرده اند بطوریکه استفاده از نرم افزارها در برخی از پروژه های پیشرفته و منضبط امری الزامی می باشد.
استفاده از نقشه های شماتیک و دیاگرام تک خطی و در نوع پیشرفته تر ایجاد نقشه های سه بعدی از پروژه نقش اساسی در اجرای هرچه بهتر پروژه ها ایفا می کند, از این رو تیسر با در اختیار داشتن متخصصین نرم افزاری در داخل و خارج کشور بهترین انتخاب را در اختیار کارفرمایان قرار می دهد, مشاوره و بهره جستن از متخصصین نرم افزاری و مطلع از استانداردهای روز دنیا در پروژه های نرم افزاری مانند ETAP و Dialux و... بهترین عملکرد را از لحاظ کیفی به ارمغان خواهد آورد.
خدمات تخصصی تیسر در حوزه طراحی نرم افزاری در قالب نرم افزارهای زیر ارائه می شود:
 • Auto CAD
•  Revit
•  3Ds Max
•  Rhino
•  Dialux
•  ETAP
•  Vector Works
•  Sketch Up
•  Chief Architect
•  Primiere pro
•  After Effect
• Illustrator
•  InDesign
•  Photoshop
• Microsoft Office