اسلاید یک
اسلاید دو
اسلاید سه
اسلاید چهار

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت با توجه به پیشرفت شگرف در ایران, در اختیار داشتن عامل انسانی متخصص جهت انجام فعالیت های مختلف امری انکارنشدنی است, از این رو تیسر تلاش کرده است تا با...

استانداردها

استانداردها در انجام پروژه های مختلف بهره گیری و استفاده از استانداردهای جهانی و ملی امری بسیار مهم است, از این رو تیسر با رعایت سطوح گوناگون استاندارد و توضیح و ارائه...

گزارش فعالیتها

گزارش فعالیتها
طی سالیانی که مجموعه تیسر فعالیت های خود را آغاز نمود, همواره سعی بر این بوده تا نامی ماندگار و مطمئن را در قلب ایران زمین ایجاد نماییم, در پناه یاری خداوند فعالیتهای...