خط مشی کیفیت

با توجه به پیشرفت شگرف در ایران, در اختیار داشتن عامل انسانی متخصص جهت انجام فعالیت های مختلف امری انکارنشدنی است, از این رو تیسر تلاش کرده است تا با بهره گیری از آخرین متدها و متخصصینی که با دانش روز در ارتباط هستند, بهترین خدمات را به کارفرمایان ارائه دهد.
 
در این راستا خط مشی کیفی شرکت را بر این اساس استوار ساختیم:
• ارتقا سطح رضایت کارفرمایان با افزایش روحیه همکاری, وقت شناسی و نظم و انضباط
• آموزش کارکنان با رویکرد ارائه خدمات با بهترین سرعت و کیفیت
• مدیریت بهینه سرمایه انسانی با به کارگیری افراد دارای سطح آگاهی و دانش فنی بالا به همراه مهارت های عملی
• توسعه هوشمندسازی و خدمات الکترونیک و ایجاد بستری نو برای ارتباط با مشتریان
• تحکیم روابط روابط با کارفرمایان
 
همواره بر این باور هستیم که بهره گیری از دو عامل دانش روز و عامل انسانی متخصص در کنار هم کیفیت را به ارمغان می آورد, از طرفی در طی پروسه های زمانی مختلف برای اطمینان از کیفیت خدمات, نظرسنجی های کیفی خدمات و محصولات از کارفرمایان صورت می گیرد که ما را در این امر خطیر یاری می کند.