استانداردها

در انجام پروژه های مختلف بهره گیری و استفاده از استانداردهای جهانی و ملی امری بسیار مهم است, از این رو تیسر با رعایت سطوح گوناگون استاندارد و توضیح و ارائه آن به کارفرما در پروژه های مختلف, اطمینان را از عملکرد خود به ارمغان می آورد. برخی از استانداردهای مورد استفاده به شرح زیر می باشد:
 
دوربین مداربسته
• BS 7958:2009 : Management and operation
• BS 8418:2010 : Installation and remote monitoring of detector-actived CCTV systems
• BS EN 50132 : Alarm systems CCTV surveillance system for use in security applications
 
تاسیسات الکتریکی ساختمان
• IEC-60364 : Electrical Installation of Building
• علائم الکتریکی: IEC-617
• فیوزهای فشار ضعیف: IEC-60269
• سیستم های اعلام حریق(آمریکا) : NFPA-72
• سیستم های اعلام حریق(اورپا) : EN-54
• سیستم های اعلام حریق(آنگلیس) : BS5839
• نامگذاری سیم و کابل: DIN-VDE-0271-0276
• آیین نامه تاسیسات الکتریکی ساختمانها(ایران) : ISIRI1937
 
روشنایی
• جداول چراغ و شدت روشنایی فضاهای مختلف: IES
• استانداردهای روشنایی(آمریکا) : IESNA